Tag Archives: Ô Tô Con Kinh Doanh Vận Tải Đăng Kiểm Lần Đầu Được Bao Lâu

Xe Ô Tô Con Kinh Doanh Vận Tải, Đăng Kiểm Lần Đầu Được Bao Lâu ?

Xe ô tô con đăng kiểm lần đầu được bao lâu

Xe Ô Tô Con Đăng Kiểm Lần Đầu Được Bao Lâu ? Theo Bộ Giao Thông Vân Tải thì từ ngày 01 tháng 10 năm 2021. Xe ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống, có niên hạn sản xuất đến 5 năm. Khi đi đăng kiểm có kinh doanh vận tải sẽ có chu kỳ […]